Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Digitálna škola 2020: Ako si učitelia poradili so vzdelávaním na diaľku

Digitálna škola 2020: Ako si učitelia poradili so vzdelávaním na diaľku
07.04.2020 - Pred pár týždňami si nikto z učiteľov, žiakov ani ich rodičov nevedel predstaviť, ako náhle a hlboko môže vírus zasiahnuť do života. To, čo sa považovalo za osvieženie hodiny, sa zrazu stalo jedinou možnosťou komunikácie. A keďže naši učitelia situáciu pochopili a prijali, digitálne technológie sa rýchlosťou blesku rozšírili do všetkých oblastí vyučovania. V ankete Hlasu Nového Mesta sme oslovili riaditeľov aj učiteľov novomestských škôl a ponúkame vám výber z ich odpovedí.

Snímka Gabriela Klimešová

Ako sa vyučuje vo vašej škole? Sú rozdiely medzi prvým a druhým stupňom?

Ing. Zuzana Salíniová, riaditeľka ZŠ Jeséniova:
Vyučovanie sa u nás neprerušilo, komunikujeme s deťmi od prvého dňa. Vedenie školy a učitelia majú spoločnú skupinu v aplikácii WhatsApp, sme v stálom kontakte, riešime veci a radíme si navzájom. Po dohode so školníkom (pretože škola je vydezinfikovaná a zbytočne tam nevstupujeme) sa vyzdvihli z tried pracovné zošity, ktoré obvykle majú žiaci v škole, no teraz ich dostali domov.
Mgr. Ľubica Daneková, riaditeľka ZŠ Odborárska:
V dopoludňajších hodinách sa uskutočňujú on-line hodiny, kde sú učitelia v priamom kontakte s deťmi a niekedy aj s rodičmi. Komunikujú aj e-mailami, posielajú žiakom cvičenia, pracovné listy, rôzne prezentácie, videá, testy. Rozdiely medzi prvým a druhým stupňom sú značné. Na druhom stupni sú žiaci samostatnejší a majú väčšie skúsenosti a zručnosti s prácou na PC. Dokážu sa samostatne pripojiť na on-line hodiny, kým deti z prvého stupňa sú odkázané na pomoc rodičov.

2
Snímka z archívu ZŠ Odborárska

Mgr. Katarína Čuntalová, zastupujúca riaditeľka ZŠ Riazanská:
Rozdiel medzi prvým a druhým stupňom je najmä v tom, že kým výučba takmer všetkých predmetov na prvom stupni je výlučne v réžii triedneho učiteľa, na druhom stupni je to iné vzhľadom na množstvo predmetov a viacero vyučujúcich v jednotlivých triedach.

Aké metódy a aplikácie využívate, čo vám umožňujú?

Všetky školy využívajú internetové portály, ktoré sa veľmi rýchlo rozšírili a prinášajú stále nové funkcie aj možnosti. Pedagógovia o nich komunikujú a radia si navzájom. Podrobne to zhrnuli panie učiteľky zo ZŠ Sibírska, Mgr. Daniela Stančíková (1. ročník) a Mgr. Gabriela Klimešová (2. stupeň):
Improvizované triedy vznikli z našich domovov. Učitelia zadávajú on-line testy, robia videorozhovory, nahrávajú videohodiny, ktoré si deti môžu pozrieť vtedy, keď majú na to podmienky, vymýšľajú rôzne pracovné listy a využívajú aj množstvo portálov, ktoré sú prístupné zdarma v základných verziách. Keďže sme už dlhšie doma, nedá sa len opakovať učivo, musíme hľadať riešenia, ako novú látku vysvetliť deťom tak, aby nás nemuseli zastupovať rodičia.

3
Snímka Daniela Stančíková

Využívame EduPage, Skype, MS Teams a Zoom na on-line vyučovanie, aplikácie Kahoot na zadávanie on-line testov, Youtube – hľadáme zaujímavé videá, ale aj natáčame a publikujeme vlastné, Mozaweb – slúži na 3D animácie, portály Kozmix, Autokorektívne kartičky, Bezkriedy a rôzne iné.

PaedDr. Monika Hulenová, riaditeľka ZŠ Za kasárňou
Technici z Microsoftu veľmi rýchlo zabezpečili školské kontá všetkým žiakom školy, aby sa, rovnako ako učitelia, mohli prihlásiť do aplikácie MS Teams. Každý učiteľ si vytvoril tím s každou triedou, ktorú učí, a mohlo sa začať on-line vyučovanie naplno. Podmienkou takéhoto vyučovania je mať notebook, PC, tablet, či aspoň smartphone s funkčnou web kamerou a mikrofónom. Nie každý učiteľ či žiak takéto možnosti má. Učiteľom pomohla škola zapožičaním školských laptopov, no žiakom takto pomôcť nevieme. Väčšina detí však vlastní aspoň smart phone...

4
Snímka z archívu ZŠ Za kasárňou

Mgr. Iveta Kopásková, riaditeľka ZŠ Česká:
Kľúčovým faktorom pri využívaní aplikácií je rýchlosť internetového pripojenia domácností so žiakmi. Učitelia s tým musia počítať a musia vybrať vhodné technické prostriedky i metodiku.
Keďže škola na Českej sa špecializuje na hudobnú výchovu, pár slov o vyučovaní tohto predmetu dodala pani učiteľka Ranušová:
Žiakom posielam hlasové nahrávky piesní, ktoré sa majú naučiť, a tiež pracovné listy. Ak je potrebné, posielam aj nahrávky piesní, ktoré hrám na flaute alebo fotografie jednotlivých hmatov na flaute. Spravila som prezentáciu o základoch z hudobnej náuky pre 1. stupeň. Potešilo ma, keď mi rodičia poslali nahrávky spevu detí alebo video ako hrajú na flaute...
Mgr. Mária Dolnáková, riaditeľka ZŠ Cádrova:
Učitelia sa aktívne zúčastňujú webinárov, organizovaných Microsoftom a tiež mávame interné webináre s naším technikom, alebo individuálne konzultácie v malých skupinách. Navzájom sa učíme jeden od druhého, spolupracujeme veľmi úzko, aj keď sa osobne nestretávame. MS TEAMS podporuje spoluprácu v tímoch doslova a do písmena.

Zmenilo sa niečo oproti prvým týždňom po zatvorení školy?

Mgr. Katarína Čuntálová:
Náhlym a nečakaným zatvorením škôl zo dňa na deň sme sa museli všetci popasovať s novou situáciou - učitelia, žiaci aj rodičia. Keďže sa v krátkych intervaloch menia a upravujú informácie z ministerstva školstva, prispôsobujeme sa tomu tak rýchlo, ako sa len dá. Všetci navzájom komunikujeme a dávame si spätnú väzbu.
Mgr. Ľubica Daneková:
Zo začiatku boli problémy so zapojením všetkých žiakov do učenia na diaľku. Zlepšila sa komunikácia medzi učiteľmi, žiakmi aj rodičmi, ale aj technické zručnosti vo využívaní počítačov a internetu. Učiteľ informatiky Igor Dujava bol v stálej pohotovosti, vytváral tímy na on-line komunikáciu a pomáhal pri technických problémoch. Dnes s úsmevom tvrdí, že už nemusí riešiť toľko technických problémov, ako na začiatku...
Mgr. Mária Dolnáková:
Zmenilo! Deti sa chcú vrátiť do školy :-), chýba im kontakt so spolužiakmi aj s učiteľmi.
Technika sa im postupne presýti a podľa vyjadrenia rodičov, teraz už radi odložia aj mobily.

Ako k učeniu na diaľku pristupujú žiaci, páči sa im to?

Mgr. Daniela Stančíková a Mgr. Gabriela Klimešová:
Väčšina ohlasov je pozitívna, ale nájdu sa aj deti, o ktorých nič nevieme. Na prvom stupni je to väčšinou tak, že pri dieťati sedí rodič, takže aj výsledky sú zväčša správne. Na druhom stupni reaguje viac ako polovica žiakov. Najväčším lákadlom bol Skype s on-line hodinou. Pomaly sa to už pre nich stáva rutinou.
Problém je s deťmi, ktoré nemôžu byť alebo nie sú prítomne na on-line vyučovaní.
Ako učitelia nechceme, aby deti sedeli celý deň pri počítači, ani aby sa celý deň učili a aby im musel učivo vysvetľovať rodič. Je to začarovaný kruh a robíme, čo môžeme – učitelia, rodičia a aj deti...

5
Snímka Gabriela Klimešová

Mgr. Katarína Čuntálová:
Mnohí k učeniu na diaľku pristupujú veľmi pekne a zodpovedne. Niektorých treba viac motivovať, ale tak to bolo aj vtedy, keď sedeli v školských laviciach. Každý si v tom množstve nájde svoje, čo sa mu páči viac a čo menej. Keď som mala prvú on-line triednickú hodinu s mojimi šiestakmi, jednoznačne povedali, že by sa najradšej vrátili do školy, chýbajú si navzájom. A mne chýbajú tiež :-)!

Aká je teda celková skúsenosť z vyučovania v náročných podmienkach?

Učitelia, ale aj výchovní poradcovia a vedúce školských klubov robia maximum, aby pomohli deťom preklenúť obdobie vzdelávania na diaľku. Venujú tomu obrovské množstvo času, vo veľmi rýchlom tempe rozvíjajú svoje technické zručnosti a vedomosti, sú nesmierne kreatívni, aby deti zaujali a udržali si ich pozornosť. Prístup k žiakom je predovšetkým individuálny, hodnotenie a spätná väzba slovné. Veľmi sa zlepšila komunikácia a spolupráca medzi pedagógmi a rodičmi a povedané slovami Mgr. Danekovej, rodičia si začali viac vážiť prácu učiteľov. A na druhej strane, deti rešpektujú dohody a pracujú zodpovedne, ako nám potvrdila Ing. Salíniová.

6
Snímka z archívu ZŠ Odborárska

Pani riaditeľka Dolnáková hovorí o snahe vyučovať bez stresov, či už pre žiakov, rodičov alebo učiteľov: „Stres znižuje imunitu a chceme zostať všetci zdraví. Za dôležité považujeme, aby to prinieslo všetkým radosť z toho, že sa opäť vidíme a počujeme za takýchto zvláštnych podmienok.“
PaedDr. Monika Hulenová zhrnula skúsenosti, ktoré by zrejme podpísali všetci riaditelia: „Asi žiaden z učiteľov by si nebol pomyslel, že učiť na diaľku z pohodlia svojej obývačky bude tak časovo náročné. Príjemne ma prekvapilo, s akým nasadením sa kolegovia do nového spôsobu výučby pustili a koľko svojho času tomu venujú. A za to im patrí veľké ďakujem!“

Spracovala Jana Škutková


Vytvorené: 07.04.2020 08:21, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore