Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Deti a mládež

20140409 - Prinášame letečko a vynášame kiselicu

VIII. ročník tradičného zvykoslovného podujatia spred veľkonočného obdobia za účasti detí zo ZŠ s MŠ v MČ BNM. Ako hosť vystúpil Detský folklórny súbor Čečinka z Bratislavy
Hore
Hore
Hore