Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

Deratizácia

Preventívna celoplošná deratizácia na území Bratislavského kraja - jar 2017
Preventívna celoplošná deratizácia na území Bratislavského kraja - jeseň 2017
Vytvorené: 20.02.2012 13:34, Tettinger Marek