Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Deratizácia

Preventívna celoplošná deratizácia na území Bratislavského kraja - jar 2021
Preventívna celoplošná deratizácia na území Bratislavského kraja - jeseň 2020

 


Vytvorené: 20.02.2012 13:34, Tettinger Marek