Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

Denné centrum Sibírska


Sibírska 37
831 02 Bratislava
tel: 02/44 254 479
email: dcsibirska@banm.sk

Vedúca denného centra: PhDr. Ľudmila Barázová 
Výdaj stravy: pondelok - piatok, 10.30 - 12.30 hod.
Čas prevádzky: pondelok – piatok, 13.00 – 17.00 hod.

Prevádzkový poriadok

Aktivity: Obedy, cvičenie, posedenia pri káve, spoločenské posedenia, výlety, vychádzky, kultúrne podujatia.

Príspevok mestskej časti na obedy (v eurách):
1. do výšky
dôchodku 300 €
1,80
2. od 300,10 do 360,9 € 0,80
3. od 361 do 400 € 0,50
4. nad 400 € občania uhrádzajú plnú cenu nakupovaného obeda (2,84 €)