Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

Denné centrum Jeséniova


Jeséniova 51
831 01 Bratislava
tel: 02/54 793 589
email: dcjeseniova@banm.sk

Vedúca denného centra: Anna Čúzyová

Čas prevádzky: pondelok – piatok, 13.00 – 17.00 hod.

Prevádzkový poriadok

Aktivity: Obedy, čítanie novín, divadlá, výlety, kúpanie, práca výborov – Jednota, ČK, zdravotne postihnutí, prednášky, prezentácie zdravotných výrobkov.