Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Denné centrum Chemická


Chemická 1
831 04 Bratislava
tel: 02/44 258 412
email: dcchemicka@banm.sk

Kontaktná osoba: Anna Steinerová
Čas prevádzky denného centra: pondelok – piatok, 13.00 – 17.00 hod.
V čase čerpania dovoleniek 01.07.- 04.07.2019 a 20.08. - 23.08.2019 bude DC v poobedňajších hodinách zatvorené.

Prevádzkový poriadok

Aktivity: Výlety a vychádzky podľa počasia, akcie organizované MÚ BNM a inými organizáciami, posedenia pri káve a čaji, kultúrne a spoločenské podujatia, rôzne cvičenia, čítanie dennej tlače a časopisov, ručné práce a spoločné hry, internet, prednášky a prezentácie.