Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

Denné centrum Chemická


Chemická 1
831 04 Bratislava
tel: 02/44 258 412
email: dcchemicka@banm.sk

Vedúca denného centra: Helena Mitošinková

Čas prevádzky: pondelok – piatok, 13.00 – 17.00 hod.

Prevádzkový poriadok

Aktivity: Omše v nedeľu od 8.00 hod., spoločenské hry, výlety, divadlá, spoločenské podujatia.