Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

December

1. december
 • dovolenka
2. december
 • dovolenka
3. december
 • dovolenka
6. december
 • OZ Vagus
 • porada vedenia
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • vybavovanie agendy starostu
7. december
 • ZŠ Odborárska
 • vybavovanie úradných listín, pošty, telefonickej, e-mailovej pracovnej komunikácie
 • pracovná porada s riaditeľom sekretariátu
8. december
 • pracovné stretnutie Ján z Boha
 • pracovné stretnutie ENGIE
 • pracovné stretnutie Istropolis
 • pracovné stretnutie Vivo
 • pracovné stretnutie s občanom
9. december
 • vybavovanie úradných listín, pošty, e-mailovej pracovnej komunikácie
 • vybavovanie agendy starostu
10. december
 • Zoom stretnutie
 • Regionálne združenie
 • vybavovanie agendy starostu
13. december
 • pracovné stretnutie s poslancom
 • porada vedenia
 • pracovné stretnutie v teréne
 • pracovné stretnutie s magistrátom
 • vybavovanie agendy starostu
14. december
 • pracovné stretnutie Kramáre
 • Miestne zastupiťelstvo
15. december
 • pracovné fotenie
 • Zoom Školy
 • pracovné stretnutie SK
 • Regionálne združenie
 • Zoom Rozpočet
16. december
 • porada odd. investicií
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • Mestské zastupitelstvo
 • ZŠ Za Kasárňou
17. december
 • OZ Stopa
 • obhliadka v teréne
 • pracovné stretnutie s poslancami
 • vybavovanie úradných listín, pošty, telefonickej, e-mailovej pracovnej komunikácie
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
20. december
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • porada vedenia
 • MŠ Teplická
 • pracovné stretnutie s prednostom
 • pracovné stretnutie Atrios
 • pracovné stretnutie so starostom Ružinova
21. december
 • pracovné stretnutie parkovanie
 • pracovné stretnutie s poradcom
 • pracovné stretnutie Mondelez
 • vianočná kapustnica
 • Miestne zastupiteľstvo
 • pracovné stretnutie Kramáre
22. december
 • obhliadka v teréne
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • vybavovanie úradných listín, pošty, telefonickej, e-mailovej pracovnej komunikácie
 • vybavovanie agendy starostu
23. december
 • Sick day
24. december
 • Štedrý deň
27. december
 • Dovolenka
28. december
 • Dovolenka
29. december
 • Dovolenka
30. december
 • Dovolenka
31. december
 • Dovolenka


Vytvorené: 15.12.2021 14:22, webman
Hore
Hore
Hore