Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

December 2020

1. december

 • pracovné stretnutie s občanom
 • pracovné stretnutie parkovanie
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie VIVO
 • pracovné stretnutie cez ZOOM

2. december

 • pracovné stretnutie s občanom
 • TV BA
 • pracovné stretnutie s poslancom
 • sobášenie
 • vybavovanie agendy starostu

3. december

 • pracovné stretnutie s občanom
 • pracovné stretnutie s vicestarostami
 • pracovné stretnutie ZŠ Odborárska
 • prezentácia Vernosť
 • pracovné stretnutie s poslancami

4. december

 • vybavovanie agendy starostu
 • pracovné stretnutie parkovanie
 • pbhliadka v teréne
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách

7. december

 • pracovné stretnutie s vicestarostami
 • vybavovanie agendy starostu
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • obhliadka mestskej časti

8. december

 • Miestne zastupiteľstvo

9. december

 • Zoom Rada partnerstva BSK
 • vybavovanie agendy starostu

10. december

 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie s vicestarostami
 • pracovné stretnutie Tržnica
 • pracovné stretnutie DC Nobelova

11. december

 • pracovné stretnutie SK Vajnorská
 • pracovné stretnutie JAMA
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách

14. december

 • pracovné stretnutie Parkovanie
 • pracovné stretnutie s vicestarostami
 • vybavovanie agendy starostu
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie UDŠ

15. december

 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • ZOOM porada riaditeľov škôl
 • SK Vajnorská porada
 • pracovné stretnutie s občanom
 • vybavovanie agendy starostu

16. december

 • pracovné stretnutie magistrát
 • pokračovanie Miestneho zastupiteľstva

17. december

 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • vybavovanie agendy starostu

18. december

 • pracovné stretnutie s občanom
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách

21. december

 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie s občanom
 • pracovné stretnutie s poradcom starostu
 • ZOOM Starostovia
 • pracovné stretnutie s poslancom

22. december

 • pracovné stretnutie parkovanie
 • ZOOM
 • vybavovanie agendy starostu

23. december

 • vybavovanie agendy starostu

28. december – 3. január

 • dovolenka


Vytvorené: 07.12.2020 12:42, webman
Hore
Hore
Hore