Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

december 2011

Komisia dopravy, životného prostredia a ochrany verejného poriadku

Komisia finančná pre správu a nakladanie s majetkom mestskej časti

Komisia pre školstvo a vzdelávanie

Komisia sociálnych vecí a bývania

Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby

Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a informačné systémy


Vytvorené: 30.11.2011 15:20,
Hore
Hore
Hore