Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Dáte od 1. júna svoje dieťa do školy? Dajte nám vedieť

Dáte od 1. júna svoje dieťa do školy? Dajte nám vedieť
21.05.2020 - Dáte dieťa od 1. júna opäť do školy či škôlky, alebo ho necháte doma? Ministerstvo školstva nám dalo možnosť rozhodnúť o opätovnom otvorení materských škôl a 1. až 5. ročníka základných škôl. Účasť detí na vyučovaní v priestoroch školy bude dobrovoľná, na základe rozhodnutia rodiča. V prípade otvorenia škola v spolupráci s Miestnym úradom Bratislava-Nové Mesto zabezpečí všetky stanovené hygienické, zdravotné a priestorové podmienky.
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto spolu s riaditeľmi škôl v týchto dňoch zisťuje v rámci príprav na znovuotvorenie svojich škôl záujem o návrat detí do školských lavíc a škôlok. Pripravili sme pre rodičov elektronický dotazník, v ktorom vyplnia, či nastúpi ich dieťa do materskej či základnej školy, či majú záujem aj o stravovanie v školskej jedálni a po vyučovaní o pobyt v školskom klube detí. Odkaz na dotazník posielajú rodičom e-mailom samotné školy. Ak ste ho náhodou nedostali, kontaktujte, prosím, školu/školu, ktorú vaše dieťa navštevuje.

Čo sa mení pre materské a základné školy:
 • Školy sa otvoria od 1. júna.
 • Otvoria sa škôlky, prvý stupeň a 5. ročník základných škôl (podľa možností konkrétnej školy).
 • Škola bude dobrovoľná.
 • V škôlke môže byť maximálne 15 detí v skupine, v školách najviac 20 žiakov na jednu triedu.
 • V skupinách môžu byť spolu aj deti, ktoré predtým neboli v spoločnej triede. Vytvorená skupina sa môže meniť v prípade poklesu počtu detí v skupinách, ale až v nasledujúcom týždni.
 • Pre žiakov, ktorí nepôjdu do školy, alebo pre vyššie ročníky bude zabezpečené dištančné vyučovanie, v rámci personálnych možností školy.
 • Materské aj základné školy budú prednostne umiestňovať deti rodičov v prvej línii, t.j. zdravotníckych pracovníkov, príslušníkov hasičského a záchranného zboru, policajného zboru, ale aj deti pedagogických pracovníkov.
 • Pri prijatí majú prednosť deti rodičov, ktorí musia fyzicky chodiť do práce a deti, ktoré majú od 1. septembra nastúpiť do školy.
Ako budú fungovať školy a škôlky?
 • Rodič musí pri prvom nástupe dieťaťa do školy podpísať a odovzdať vyhlásenie, že dieťa/žiak nemá príznaky koronavírusu a nemá nariadenú karanténu.
 • Dochádzka do školy je povolená len deťom z rodín, ktoré nie sú v karanténe.
 • Rodičia sa budú môcť v priestoroch škôlky zdržať pri privedení dieťaťa maximálne desať minút a budú musieť mať na tvári rúško, resp. v súlade s aktuálnym nariadením.
 • Rodič zabezpečí pre dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.
 • Škôlka a škola zabezpečí ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty detí každej triedy bezdotykovým teplomerom pri vstupe do školy.
 • V škôlke sa v závislosti od počasia prevažná väčšina aktivít organizuje v exteriéri.
 • Pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúška.
 • Žiak základnej školy nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch školy, okrem svojej skupiny.
 • Dobrovoľná účasť detí v školách resp. nemožnosť zúčastňovať sa vyučovania z dôvodu naplnenia kapacity, neumožňuje školám pokračovať vo vzdelávaní podľa školského vzdelávacieho programu.
Usmernenie ministerstva školstva k otvoreniu MŠ a ZŠ nájdete tu: https://www.minedu.sk/organizacia-a-podmienky-vychovy-a-vzdelavania-materskych-a-zakladnych-skol-do-konca-skolskeho-roka-20192020-18-5-2020/
 


Vytvorené: 21.05.2020 14:06, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore