Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Covid - 19

Základné školy s materskými školami v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v školskom roku 2020/2021 vo vzťahu k súčasnému vývoju epidemiologickej situácie spôsobenej šírením ochorenia Covid-19 zabezpečujú výchovno-vzdelávací proces v súlade s aktualizovanými rozhodnutiami a usmerneniami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky:
https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-8-2-2021/
https://www.minedu.sk/rozhodnutia-a-usmernenia-v-case-covid-19/
https://www.minedu.sk/manual-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia/
Novomestské základné školy s materskými školami majú právnu subjektivitu a ich činnosť koordinuje riaditeľ školy.
Nové Informácie k prevádzke škôl Vám oznamujeme na úvodnej web stránke mestskej časti: https://www.banm.sk/


Vytvorené: 13.10.2020 12:05, webman
Hore
Hore
Hore