Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Čítajte pre radosť, čítajte Feldeka. Zapojte sa do literárnej súťaže o atraktívne ceny

Čítajte pre radosť, čítajte Feldeka. Zapojte sa do literárnej súťaže o atraktívne ceny
08.04.2021 - Podporiť a motivovať žiakov nielen k čítaniu a k umeleckému prednesu, ale tiež naučiť ich čítať s porozumením. To sú hlavné ciele súťaže ČÍTAME PRE RADOSŤ, ČÍTAME FELDEKA, ktorú organizuje naše Stredisko kultúry Bratislava-Nové Mesto spolu s Rádiom Regina Západ. Až do 16. mája sa môžu zapojiť do projektu všetci žiaci základných škôl v Bratislavskom kraji.
Máte aj vy doma školáka? Zapojte ho individuálne alebo v rámci školského vyučovania. Chceme naučiť deti premýšľať nad tým, čo čítajú a priviesť ich k porozumeniu obsahu. Patronát nad projektom prijal básnik, prozaik a dramatik Ľubomír Feldek, autor mnohých krásnych kníh pre najmladších, ale aj staršie generácie. V tomto roku oslávi životné jubileum 85 rokov – a práve z jeho diel sa budú čítať ukážky.
Vyberte si akúkoľvek knihu Ľubomíra Feldeka a načítajte a nahrajte z prednesu videonahrávku v dĺžke maximálne 2,5 minúty. Starší žiaci môžu zvoliť aj diela, ktoré autor prekladal, napríklad od Williama Shakespeara. Súťažné nahrávky spolu s kontaktnými údajmi (meno dieťaťa, adresa, vek, škola, do ktorej chodí) posielajte na adresu citamepreradost@gmail.com do 16. mája 2021. Vyhodnotenie súťaže a odovzdávanie cien sa uskutočnia v júni 2021.
Do odbornej poroty zasadnú známe osobnosti: obľúbená moderátorka Adela Vinczeová, herečka a moderátorka Bibiána Ondrejková, hudobník, herec a režisér Milo Kráľ, hudobník a herec Juraj Bača, ako aj samotný autor čítaných textov Ľubomír Feldek. Na víťazov čakajú atraktívne ceny a nezabudnuteľné zážitky.
Rádio Regina Západ pripraví s víťazom rozhlasový rozhovor a predstaví ho svojim poslucháčom. Najúspešnejší mladí čitatelia v sprievode pedagóga budú môcť po ukončení prísnych pandemických opatrení absolvovať prehliadku do útrob národnej kultúrnej pamiatky – rozhlasovej pyramídy na Mýtnej ulici v Bratislave. Víťazi si budú môcť vyskúšať nahrať svoj prednes v profesionálnom rozhlasovom štúdiu. Okrem toho sa môžu zúčastniť na natáčaní seriálu Robin s Jurajom Bačom. Záznam z vyhodnotenia súťaže nahrá Dištančné štúdio Strediska kultúry a zverejní ho ako videonahrávku na YouTube.
Tešíme sa na vaše príspevky!


Vytvorené: 08.04.2021 10:57, Borčin Ján