Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Čistota prostredia

Čo vybavíte

Oddelenie životného prostredia a územného plánovania miestneho úradu (v oblasti životného prostredia):
  • riadi údržbu verejnej zelene v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto,
  • vyjadruje sa k umiestneniu kontajnerových stojísk na zberné nádoby na komunálny odpad a vytriedené zložky komunálneho odpadu,
  • vedie evidenciu neriadených skládok odpadu na území mestskej časti a v prípadoch kedy je obec povinná podľa ustanovení zákona odstrániť tento odpad, vykonáva opatrenia na jeho likvidáciu,
  • zabezpečuje zber a likvidáciu psích exkrementov na území mestskej časti a zákazový informačný systém vodenia psov na verejných priestranstvách mestskej časti,
  • kontroluje dodržiavanie ustanovení VZN č. 12/2018 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto,
  • zabezpečuje plošnú deratizáciu verejných priestranstiev,
  • spolupracuje s hlavným mestom, Mestskou políciou a Slobodou zvierat pri odchyte túlavých zvierat a odstraňovaní uhynutých zvierat na území mestskej časti.
Čo potrebujete

Kedy vybavíte

Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00

U koho vybavíte

Ing. Miriam Kamhiyehová – vedúca referátu životného prostredia
kancelária č. 504/5. poschodie
telefón: 02/49 253 208
e-mail: miriam.kamhiyehova@banm.sk

Mgr. Dagmar Timková – odborný referent v oblasti životného prostredia
kancelária č. 517/5. poschodie
telefón: 02/49 253 381
e-mail: dagmar.timkova@banm.sk

Ing. Dana Pořízková
kancelária č. 506/5. poschodie
telefón: 02/49 253 221
e-mail: dana.porizkova@banm.sk

Ing. Marcela Dargajová - odborný referent v oblasti životného prostredia
kancelária č. 505/5. poschodie
telefón: 02/49 253 777
e-mail: marcela.dargajova@banm.sk

Ing. Ondrej Chott - odborný referent v oblasti životného prostredia
kancelária č. 514/5. poschodie
telefón: 02/49 253 181
e-mail: ondrej.chott@banm.sk

 


Vytvorené: 11.01.2012 10:41, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore