Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Čisté Nové Mesto

Máte pri dome nepohrabané lístie alebo neodhrabaný sneh? Začal sa vo vašom okolí hromadiť voľne pohodený odpad? Je potrebné na detskom ihrisku, či v parku opraviť poškodenú lavičku, preliezku, či trávnik?

64-PhoneAk vám záleží na tom, aby Nové Mesto bolo čistejšie a krajšie, kontaktujte našu LINKU ČISTOTY. Na vaše zistenia a podnety budeme čakať na telefónnom čísle 02/49 253 245.

64-User-CommentPrípadne využite tento formulár a nahláste nám problém s neporiadkom v našej mestskej časti. Vaše podnety dostanú okamžite do rúk príslušní pracovníci miestneho úradu, ktorí daný problém budú riešiť, prípadne za odstránením problému vyrazia pracovníci EKO podniku verejnoprospešných služieb (VPS). Následne vás budeme informovať o tom, ako sme váš podnet vyriešili.


64-GraphKomunikácia s občanmi je jedným z hlavných nástrojov novomestskej samosprávy na odhaľovanie a následné odstraňovanie neporiadku v našej mestskej časti. Dôkazom toho je aj intenzívna spolupráca so špecializovaným portálom www.odkazprestarostu.sk, kde Novomešťania so svojimi podnetmi patria k najaktívnejším prispievateľom. Budeme radi, ak nás na problém v našej mestskej časti upozorníte aj formou "Odkazu pre starostu".
 

AJ VĎAKA VAŠIM PODNETOM JE NOVÉ MESTO ČISTEJŠIE A KRAJŠIE.
ĎAKUJEME!Vytvorené: 26.07.2012 14:34, Tettinger Marek