Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Čínska reštaurácia QIN DAO / Gastronómia


Čínska reštaurácia QIN DAO
Trnavská cesta 23A
83104 Bratislava
tel: 02/444 542 67
Trnavská cesta 23A, Bratislava, Slovensko
Čínska reštaurácia QIN DAO
Trnavská cesta 23A