Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Chováte ošípané? Pozrite si aktuálne povinnosti

27.09.2019 - Na základe žiadosti Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Bratislava-mesto z 23.09.2019 o aktualizáciu chovov ošípaných v súvislosti s výskytom afrického moru ošípaných na Slovensku a v susedných štátoch, mestská časť si dovoľuje požiadať občanov mestskej časti, ktorí chovajú ošípané na území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, aby svoj chov bezodkladne nahlásili, v prípade, že tak doposiaľ neučinili, prostredníctvom vyplneného a zaslaného formulára (viď nižšie) na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Bratislava – mesto, Polianky 8, 841 01 Bratislava prípadne na mail: Sekretariat.BA@svps.sk.

Upozorňujeme súčasne , že povinnosť registrovať chovy ošípaných je už od jedného kusa ošípanej.

Tlačivo na stiahnutie


Vytvorené: 27.09.2019 10:24, Tettinger Marek
Hore
Hore
Hore