Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Chcete voliť mimo svojho bydliska? O hlasovací preukaz môžete požiadať už len do 10. februára

Chcete voliť mimo svojho bydliska? O hlasovací preukaz môžete požiadať už len do 10. februára
06.02.2020 - Ak budete počas februárových parlamentných volieb na Slovensku, ale mimo svojho bydliska a chcete voliť – vybavte si hlasovací preukaz. O prenosný hlasovací preukaz, ktorý vám umožní voliť kdekoľvek na Slovensku, môžete požiadať najneskôr 15 pracovných dní pred konaním volieb – t.j. žiadosť o jeho vydanie treba doručiť Miestnemu úradu na Junáckej č. 1 do 10. februára 2020.
Voľby do Národnej rady SR sa budú konať v sobotu 29. februára 2020. Volebné miestnosti budú otvorené od 7:00 do 22:00 hod. Voliť budú môcť občania SR, ktorí najneskôr v deň konania volieb dovŕšili 18 rokov veku.
Všetky potrebné informácie o voľbách do NR SR, ako aj formuláre žiadostí nájdete na stránke: http://www.banm.sk/parlamentne-volby-2020/. Ak potrebujete vedieť viac, kontaktujte organizačné oddelenie miestneho úradu: 02/ 49 253 233, -367 (https://www.banm.sk/oddelenie-organizacne-a-evidencie-obyvatelov/)


Vytvorené: 06.02.2020 08:10, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore