Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Československá obchodná banka a.s. / Banky


Československá obchodná banka a.s.
Hálkova 725/1
83103 Bratislava
tel: 02/444 427 11, 02/492 773 00, 02/492 773 02
Hálkova 725/1, Bratislava, Slovensko
Československá obchodná banka a.s.
Hálkova 725/1