Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Červený kríž rozdá 17. septembra potravinovú pomoc občanom a rodinám v hmotnej núdzi

04.09.2019 - Slovenský Červený kríž distribuuje v mesiaci september 2019 opäť balíky potravinovej pomoci v rámci Operačného programu EÚ FEAD občanom a rodinám v hmotnej núdzi. Občania, ktorí poberajú dávky v hmotnej núdzi a splnili ďalšie definované kritériá, dostanú prostredníctvom Slovenského Červeného kríža potravinový balík. Balíky pre príjemcov s trvalým pobytom v Bratislave – miestna časť Nové Mesto, Vám budú v riadnom termíne vydané v termíne: utorok 17. 09. 2019 10.00-10.30, Sociálna výdajňa, Šancova 112, Bratislava budova Tržnice, 1. poschodie
V prípade, že si zo závažných dôvodov nebudete môcť balík prevziať v uvedenom termíne, môžete využiť náhradný termín: štvrtok 19. 09. 2019 10.00 -10.30, Sociálna výdajňa, Šancova 112, Bratislava budova Tržnice, 1. poschodie
Do výdajne sa prosím dostavte v uvedenom čase prioritne v riadnom termíne osobne alebo vám balík môže vyzdvihnúť vami poverené osoba (manžel, dcéra, osobný asistent..). K prevzatiu balíka je potrebné priniesť občiansky preukaz osoby, ktorá balík preberá a list, ktorý vám bol doručený poštou. Hmotnosť balíka je 13,5 kg, je nutné si zabezpečiť primerané prostriedky na odvoz (vozík alebo veľkú tašku).


Vytvorené: 04.09.2019 10:27, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore