Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Červený kríž bude opäť distribuovať potravinovú a hygienickú pomoc. V Sociálnej výdajni 18. a 29. mája

02.05.2017 - Slovenský Červený kríž bude v mesiaci máj 2017 opäť distribuovať balíky potravinovej a hygienickej pomoci v rámci Operačného programu EÚ FEAD rodinám v hmotnej núdzi. Občania, ktorí poberajú dávky v hmotnej núdzi a spĺňajú ďalšie zadefinované kritériá (nezaopatrené dieťa, invalidný, zdravotné postihnutie, mimoriadne nepriaznivá a krízová životná situácia apod.), si môžuv mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
potravinové balíky a hygienické balíčky vyzdvihnúť v týchto termínoch:
 
Štvrtok 18. 5. 2017 od 10.00 do 12.00 h v Sociálnej výdajni, Šancova 112, budova Tržnice, 1. poschodie
Pondelok 29. 5. 2017 od 12.30 do 14.30 h v Sociálnej výdajni, Šancova 112, budova Tržnice, 1. poschodie
 
K prevzatiu balíka je potrebné preukázať svoju totožnosť občianskym preukazom.
Nie každý príjemca potravinového balíka je automaticky aj príjemcom hygienického balíčka. 


Vytvorené: 02.05.2017 14:35, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore