Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Čerpanie rozpočtu rok 2021

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021
Čerpanie rozpočtu k 30.11.2021
Čerpanie rozpočtu k 31.10.2021
Čerpanie rozpočtu k 30.09.2021
Čerpanie rozpočtu k 31.08.2021
Čerpanie rozpočtu k 31.07.2021
Čerpanie rozpočtu k 30.06.2021
Čerpanie rozpočtu k 31.05.2021
Čerpanie rozpočtu k 30.04.2021
Čerpanie rozpočtu k 31.03.2021
Čerpanie rozpočtu k 28.02.2021
Čerpanie rozpočtu k 31.01.2021


Vytvorené: 17.03.2021 09:23, webman