Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Čerpanie rozpočtu rok 2020

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020
Čerpanie rozpočtu k 30.11.2020
Čerpanie rozpočtu k 31.10.2020
Čerpanie rozpočtu k 30.09.2020
Čerpanie rozpočtu k 31.08.2020
Čerpanie rozpočtu k 31.07.2020
Čerpanie rozpočtu k 30.06.2020
Čerpanie rozpočtu k 31.05.2020
Čerpanie rozpočtu k 30.04.2020
Čerpanie rozpočtu k 31.03.2020
Čerpanie rozpočtu k 29.02.2020
Čerpanie rozpočtu k 31.01.2020


Vytvorené: 21.02.2020 10:18, webman