Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Čerpanie rozpočtu rok 2017

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017
Čerpanie rozpočtu k 30.11.2017
Čerpanie rozpočtu k 31.10.2017
Čerpanie rozpočtu k 30.09.2017
Čerpanie rozpočtu k 31.08.2017
Čerpanie rozpočtu k 31.07.2017
Čerpanie rozpočtu k 30.06.2017
Čerpanie rozpočtu k 31.05.2017
Čerpanie rozpočtu k 30.04.2017
Čerpanie rozpočtu k 31.03.2017
Čerpanie rozpočtu k 28.02.2017
Čerpanie rozpočtu k 31.01.2017


Vytvorené: 22.02.2017 15:22, webman