Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Čerpanie rozpočtu rok 2016

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2016
Čerpanie rozpočtu k 30.11.2016

Čerpanie rozpočtu k 31.10.2016

Čerpanie rozpočtu k 30.09.2016

Čerpanie rozpočtu k 31.08.2016

Čerpanie rozpočtu k 31.07.2016

Čerpanie rozpočtu k 30.06.2016

Čerpanie rozpočtu k 31.05.2016

Čerpanie rozpočtu k 30.04.2016

Čerpanie rozpočtu k 31.03.2016

Čerpanie rozpočtu k 29.02.2016

Čerpanie rozpočtu k 31.01.2016


Vytvorené: 23.02.2016 11:15, webman