Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Čerpanie rozpočtu rok 2015

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2015
Čerpanie rozpočtu k 30.11.2015

Čerpanie rozpočtu k 31.10.2015

Čerpanie rozpočtu k 30.09.2015

Čerpanie rozpočtu k 31.08.2015

Čerpanie rozpočtu k 31.07.2015

Čerpanie rozpočtu k 30.06.2015
Čerpanie rozpočtu k 31.05.2015

Čerpanie rozpočtu k 30.04.2015

Čerpanie rozpočtu k 31.03.2015

Čerpanie rozpočtu k 28.02.2015

Čerpanie rozpočtu k 31.01.2015


Vytvorené: 17.02.2015 09:42, webman