Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Čerpanie rozpočtu rok 2014

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2014
Čerpanie rozpočtu k 30.11.2014

Čerpanie rozpočtu k 31.10.2014
Čerpanie rozpočtu k 30.09.2014

Čerpanie rozpočtu k 31.08.2014

Čerpanie rozpočtu k 31.07.2014

Čerpanie rozpočtu k 30.06.2014

Čerpanie rozpočtu k 31.05.2014

Čerpanie rozpočtu k 30.04.2014

Čerpanie rozpočtu k 31.03.2014
Čerpanie rozpočtu k 28.02.2014
Čerpanie rozpočtu k 31.01.2014


Vytvorené: 19.02.2014 12:53, webman