Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Čerpanie rozpočtu rok 2013

Čerpanie rozpočtu k 31.10.2013
Čerpanie rozpočtu k 30.09.2013

Čerpanie rozpočtu k 31.08.2013
Čerpanie rozpočtu k 31.07.2013

Čerpanie rozpočtu k 31.05.2013 o nerozpočtovaných pohyboch na mimorozpočtových účtoch

Čerpanie rozpočtu k 31.05.2013

Čerpanie rozpočtu k 31.03.2013
Čerpanie rozpočtu k 28.02.2013
Čerpanie rozpočtu k 31.01.2013


Vytvorené: 08.07.2013 15:53, webman