Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Čerpanie rozpočtu rok 2012

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012
Čerpanie rozpočtu k 30.11.2012
Čerpanie rozpočtu k 31.10.2012
Čerpanie rozpočtu k 30.09.2012
Čerpanie rozpočtu k 31.08.2012
Čerpanie rozpočtu k 30.06.2012
Čerpanie rozpočtu k 31.05.2012
Čerpanie rozpočtu k 30.04.2012
Čerpanie rozpočtu k 31.03.2012
Čerpanie rozpočtu k 31.01.2012
 Vytvorené: 08.07.2013 15:01, webman