Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Čerpanie rozpočtu rok 2011

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2011
Čerpanie rozpočtu k 30.11.2011
Čerpanie rozpočtu k 31.10.2011
Čerpanie rozpočtu k 30.09.2011
Čerpanie rozpočtu k 31.08.2011
Čerpanie rozpočtu k 31.07.2011
Čerpanie rozpočtu k 30.06.2011
Čerpanie rozpočtu k 31.05.2011
Čerpanie rozpočtu k 30.04.2011
Čerpanie rozpočtu k 31.03.2011
Čerpanie rozpočtu k 28.02.2011
Čerpanie rozpočtu k 31.01.2011

 


Vytvorené: 16.07.2013 14:10, webman