Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Catering group, s.r.o. / Gastronómia


Catering group, s.r.o.
Príkopova 3255/6
83103 Bratislava
tel: 0910 942 222
email: info@cocktailtime.sk
Príkopova 3255/6, Bratislava, Slovensko
Catering group, s.r.o.
Príkopova 3255/6