Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Časový plán zasadnutí miestnej rady, zastupiteľstva a komisiíVytvorené: 07.05.2010 08:10,