Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Cádroviny - kým sme?

Cádroviny - kým sme?
24.06.2019 - Na Kramároch možno vyrastá nová generácia šikovných novinárov. Základná škola Cádrová už niekoľko rokov vydáva školský časopis. A nie hocijaký – podľa odborníkov najlepší na Slovensku. Volá sa CÁDROVINY a jeho redaktormi sú samotní žiaci školy. Mladých kolegov z Cádrovej sme radi oslovili, aby na stránkach Hlasu Nového Mesta svoj časopis a redakčný tím predstavili. Taktovky sa ujala šéfredaktorka, ôsmačka Karolína FABIANOVÁ.

Cádroviny – kým sme?

Sme Cádroviny! Ale čo v skutočnosti Cádroviny znamenajú? Nie je to iba časopis. Nie je to iba pár farbených strán s textom a obrázkami. Nie je to len krúžok. Sme to my – ľudia, ktorí v Cádrovinách pracujeme a milujeme ich nadovšetko. Cádroviny sú rodina, ktorá spolu drží pokope a s láskou sa stará o to, čo s hrdosťou ukazuje – náš časopis. Cádroviny sú naším bohatstvom, ktoré si budeme vždy chrániť a zväčšovať ho. Cádroviny sú všetkým, čo milujeme, a to, čo milujeme, je v podstate láskou. A láska je potrebná pre život.

História – ako sa tento zázrak vôbec začal?
Celé sa to začalo už v školskom roku 2007/2008. Vtedy sa začal písať príbeh nášho časopisu a, ako inak, aj v ňom sa už vtedy začalo v redakcii písať veľa príbehov a článkov. Časopis mal zo začiatku počet do cca tridsiatich strán, redakcia okolo 5-10 členov a mal sa toho ešte veľa čo učiť. Už vtedy bol však plný zábavy a vydával sa trikrát do roka ako teraz – na Vianoce, pred Veľkou nocou a pred letnými prázdninami. Všetko sa pomaly rozbiehalo a cibrilo, ako to býva vždy na začiatkoch. Úspech sme mali v rámci našej čitateľskej komunity, ale v roku 2015 prišiel náš prvý výrazný úspech, ktorý odštartoval aj dráhu ďalších významných ocenení – tretie miesto v rámci celoslovenskej súťaže školských časopisov Pro Slavis za časopis Cádroviny v školskom roku 2014/2015. A potom? Potom sme vyhrali opäť tretie miesto v tej istej kategórii a v tej istej súťaži za školský rok 2015/2016. A tým to ani zďaleka neskončilo, práve naopak! Za školský rok 2016/2017 sa do našej zbierky ocenení pridalo naše debutové prvé miesto a za ním utekalo hneď aj druhé prvé miesto za školský rok 2017/2018. A ďalšie úspechy ešte len prídu. :-)

Ako prebieha naša bežná hodina?
Stretávame sa každú stredu od 13:50 do 14:50 v počítačovej učebni, kde každý z 7 redaktorov a 1 šéfredaktora má vlastný počítač, na ktorom pracuje na stále nových a zaujímavých článkoch. Témy do jednotlivých čísel vymýšľa celá redakcia na špeciálnej hodine, ktorá je vždy po vydaní nového čísla. Každý tam má niečo svoje. Je plná kreativity a zábavy. Na bežných hodinách pracujeme síce jednotlivo, každý na svojom počítači, ale pomáhame si navzájom a naše články sú obrazom nás a nášho tvorivého ducha. Na začiatku každého stretnutia na krúžku Cádroviny všetkým pani učiteľka pridelí nejakú tému z tých, ktoré sme si sami navrhli. Ak sa niekomu daná téma nepáči alebo mu nesadne, je jednoduché si ju vymeniť za inú. Daná úloha je už potom len v rukách redaktorov a oni ju naplno riadia. Každý si nechá poradiť a ak niekto potrebuje pomoc, tak sa vždy nájde niekto, kto mu s radosťou pomôže. Môžeme pracovať aj vo dvojiciach. Počas tvorenia článkov používa redakcia aj internet a obrázky. Celkovo je v tvorení sloboda a pokoj, lebo to neberieme ako striktnú prácu, ale ako čosi, čo nás napĺňa a čo milujeme. Po dokončení článku či už na hodine alebo doma, každý redaktor pošle svoj hotový článok našej pani učiteľke Mgr. Lucii Kulifayovej, ktorá vykonáva odborný dohľad nad naším časopisom, na e-mail. Pred vydaním časopisu sa skontroluje jeho gramatická stránka, roztriedia sa články a celkovo sa časopis dotvorí (aj graficky). Finálnu verziu potom konzultujeme a ak sa nám niečo nepáči alebo chceme ešte čosi vylepšiť či pridať, tak sa o tom dohodneme všetci spolu. Sme ako taká veľká rodina.

Aký je obsah nášho časopisu?
Obsah nášho časopisu závisí najmä na tom, o aké číslo ide – či je to predvianočné, predveľkonočné alebo predprázdninové číslo. Podľa toho sú navrhované témy článkov. Máme niekoľko stálych tém, napr. zaujímavé svetové dni, horúce kreslo, výnimočný žiak, ľa ľaľa – tu sú naše výsledky a iné. Väčšinou sa však snažíme vymyslieť na špeciálnych hodinách (t. j. zasadnutí redakčnej rady) po vydaní nového čísla čosi celkom nové a zaujímavé, aby to našich čitateľov oslovilo a zabavilo. Na rôzne témy vymýšľame príbehy, hry, básničky a iné. Do časopisu zapájame aj trochu vyučovania v podobe testov z čitateľskej či finančnej gramotnosti. V časopise navyše máme vždy niečo pre všetky vekové kategórie – pre najmenších sú to napríklad omaľovánky, pre väčších napríklad testy alebo príbehy a pre najväčších rôzne články či už o škole alebo o iných témach. Celý obsah časopisu sa musí zmestiť do 60 strán. K textu pripájame, ako inak, aj obrázky. Obrázky tvoria predovšetkým žiaci na prvom stupni našej školy. Celý časopis je farebný, takže všetko pekne vynikne.

Aká je naša redakcia?
Naša redakcia sa skladá z troch redaktoriek, štyroch redaktorov a jednej šéfredaktorky. Šéfredaktorka dáva druhým slobodu, pomáha im, nediktuje im priamo to, čo a ako majú písať. Má najmä za povinnosť pomáhať ostatným vtedy, keď potrebujú, takisto píše do každého čísla editoriál a pomáha so vzhľadom obálky. Všetci sú rovnako tvoriví a zapálení do písania. Sme vo veku od 10 do 14 rokov, takže si navzájom celkom rozumejú a pomáhajú si.

Prečo sú nám Cádroviny také vzácne?
Cádroviny sú pre nás naozaj klenotom, lebo sa v nich vieme tvorivo prezentovať a rozvíjať sa v tom, čo nás baví – písanie. Pomáha nám to sa nájsť a rozširovať si obzory. Navyše sa tam spoznáme trochu viac ako počas bežného vyučovania, pretože nie sme pod tlakom z učenia a písomiek a sme spolu v uvoľnenej atmosfére. Sme na seba hrdí, keď vidíme svoju prácu v časopise a pod ňou je naše meno, lebo vieme, že naša práca sa vyplatila. Cádroviny dokážu naučiť veľa nielen čitateľov, ale aj nás, lebo keď píšeme na počítačoch, máme automatickú korektúru, čiže keď máme niekde v texte chybu, slovo sa nám podčiarkne a my ho vieme opraviť. Musíme pracovať aj s internetom, hlavne ak dostaneme článok o téme, s ktorou si tak trochu nevieme rady. A vďaka nim dospievame, lebo len naše meno bude napísané pod našou prácou, takže našu prácu nesmieme „odfláknuť“ a sme zodpovední za to, ako sa v našom časopise prezentujeme. Učí nás to zodpovednosti. Učí nás to tvorivosti. Učí nás to byť samými sebou.

A čo naša budúcnosť?
Do budúcnosti by sme chceli stále zostať najkvalitnejšou elitou školských časopisov a vyhrať ešte nejaké to ocenenie. Samozrejme, kto by si to neželal? Pre nás je však najdôležitejšie, aby sme potešili, rozosmiali, zaujali najmä našich najvernejších čitateľov, teda žiakov našej školy, ich rodičov a učiteľov. Tí pri nás totiž stáli už od začiatku a sú s nami doteraz a stále pribúdajú noví a noví verní čitatelia. Veríme a veľmi dúfame, že stále aj bude. Dúfame, že nám nedôjdu nikdy nápady na články a príbehy. Dúfame, že na ďalší školský rok privítame v našej redakcii nových členov, lebo každý jeden tvorivý človek musí dostať šancu sa nejako prezentovať a naplno prejaviť svojho kreatívneho ducha. Či už to budú desiati alebo jeden – každá kreatívna hlava navyše sa hodí. Želáme si, aby náš časopis nezanikol a aby sa udržal, aj keď v ňom budú pracovať už len dvaja ľudia alebo nebude vyhrávať významné ocenenia. Pre nás je totiž náš časopis tou peknou súčasťou života, keďže život nie je iba pekne a pozitívne ružový. Ale náš časopis je a veríme, že naďalej aj bude. Veď úsmev je tým najlepším liekom na zlú náladu, nie? A nám ten úsmev vydrží, dokým naša Cádrovácka rodina bude spolu a bude tvoriť tento malý veľký zázrak. :-)

(Časopis Cádroviny si môžete prečítať v archíve na stránke ZŠ s MŠ Cádrova: https://zscaba.edupage.org/a/cadroviny)

(Uverejnené v Hlase Nového Mesta č. 7-8/2019, nájdete ho na stránke: https://www.banm.sk/data/att/11527.pdf)


Vytvorené: 16.07.2019 15:26, Borčin Ján