Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Bývalý mlyn Klepáč

Byvaly_mlyn_Klepac_03Najstaršia časť mlyna pochádza poslednej tretine 17. storočia. Prvá zachovalá zmienka je v pláne z roku 1734. V druhej tretine 18. storočia sa objekt mlyna rozšíril smerom na východ, dostal nový krov a boli vymurované štíty. Na základe dispozície ako aj celkovej situácie môžeme konštatovať , že mlyn stál medzi dvoma ramenami potoka Vydrica na ostrovčeku a jeho koleso resp. dve boli umiestnené pod svahom na južnej strane v miestach , kde bol vyhĺbený zaklenutý priestor, ktorý sa v popisoch technológie mlyna nazýva ľadnica. Ako mlyn objekt fungoval do konca 19. storočia, neskôr bol prestavaný na reštauráciu.


Vytvorené: 26.01.2012 21:31, Tettinger Marek