Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Bytový dom Tomášikova - Trnavská, Bratislava

Názov akcie: Bytový dom Tomášikova - Trnavská, Bratislava
Navrhovateľ: MURLABO Slovakia, s.r.o., Panenská 6, Bratislava
Zmena navrhovanej činnosti: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/bytovy-dom-tomasikova-trnavska-bratislava
 
Konanie podľa Z. č. 24/2006 Z. z. (EIA)                      
  1. Oznámenie pre občanov o Rozhodnutí Okresného úradu Bratislava, že predmetný zámer sa nebude posudzovať zo dňa 18.04.2016
  2. Stanovisko Mestskej časti k zámeru navrhovanej činnosti zo dňa 08.09.2015
  3. Oznámenie pre občanov o zámere zo dňa 20.08.2015


Vytvorené: 04.05.2016 08:46, webman
Hore
Hore
Hore