Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Brožúrka pre Novomešťanov: Aké sociálne služby poskytuje mestská časť obyvateľom

Brožúrka pre Novomešťanov: Aké sociálne služby poskytuje mestská časť obyvateľom
08.04.2019 - Oddelenie sociálnych služieb na Miestnom úrade Bratislava-Nové Mesto spracovalo prehľadnú brožúrku o možnostiach sociálnej pomoci, v ktorej nájdete prehľad poskytovaných služieb, kontaktné údaje, ako aj základný postup pri vybavovaní rôznych žiadostí. „Zvýšiť informovanosť verejnosti o sociálnych službách patrí k prioritám, ktoré si mestská časť stanovila v komunitnom pláne na tento rok. Informačná brožúrka obsahuje zoznam denných centier seniorov, informáciu o možnostiach stravovania dôchodcov či o podmienkach využívania sociálnej výdajne. Obyvatelia sa z nej dozvedia, ako vybaviť umiestnenie dieťaťa do jaslí, ako sa posudzuje odkázanosť na sociálnu službu, komu je možné poskytnúť opatrovateľskú službu. Do obsahu sme zahrnuli aj ďalšie užitočné informácie o činnosti Komunitného centra, prevencii sociálnej izolácie, terénnej práci s ľuďmi bez domova alebo kontakty na rôzne sociálne inštitúcie,“ uviedla vedúca oddelenia Mgr. Iveta Marčíková.
Záujemcovia nájdu brožúrku vo všetkých denných centrách seniorov, v Komunitnom centre na Ovručskej aj v bratislavských nemocničných zariadeniach. Vyžiadať si ju môžu tiež na sociálnom oddelení Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, u Mgr. Kataríny Velšmídovej (3. poschodie, č. dverí 308, tel.: 02/4925 3415).

(jš)

(Uverejnené v Hlase Nového Mesta č. 4/2019, nájdete ho na stránke: https://www.banm.sk/data/att/11198.pdf)


Vytvorené: 08.04.2019 15:59, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore