Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

Brit - Restaurant / Gastronómia


Brit - Restaurant
Račianska 1572/72
83102 Bratislava
tel: 02/444 617 26
email: office@brit2restaurant.sk
Račianska 1572/72, Bratislava, Slovensko
Brit - Restaurant
Račianska 1572/72