Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Biely kríž

biely-krizNový kríž s ukrižovaným Kristom bol postavený na novom mieste v parku v roku 1995 miesto kamenného kríža za pôvodný pravdepodobne zo 17. storočia, ktorý stál v cípe, kde z hlavnej cesty smerom na Raču išla vedľajšia cestička do vinohradov, až do 60. rokov 20. storočia, kedy ho odstránili. Autormi nového kríža sú Silvia Bašová, Miloslav Suchár.


Vytvorené: 26.01.2012 21:54, Tettinger Marek