Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

Bielik Jozef, Ing.


E-mail:jozef.bielik.poslanec@gmail.com
Mobil:0948 308 758
Gescie:Pionierska : 17/3276
Račianska : 79/1526, 81/1527, 83/1527, 85/1527, 87/1528, 89/1528, 91/1528, 93/1529
Strážny dom : 0/2957
Teplická : 1/1375, 11/1376, 13/1376, 3/1375, 4/1382, 5/1375, 9/1376
Členstvo v komisiach:člen Miestnej rady,
Predseda komisie fin., pre správu a nakladanie s majetkom mestskej časti,
Predseda návrhovej komisie

Napíšte poslancovi verejný odkaz (fórum)

Napíšte poslancovi súkromnú správu