Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Bezplatná právna poradňa

Bezplatná právna poradňa je počas mimoriadnej situácie dočasne mimo prevádzky. Ďakujeme za pochopenie.

Máte právny problém? Potrebujete poradiť? Mestská časť Bratislava–Nové Mesto ponúka svojim občanom s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto bezplatné právne poradenstvo.
 
Právna poradňa sídli:
- na prízemí budovy Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto na Junáckej ulici 1 v kancelárii č. 14
 
K dispozícii je občanom dvakrát v týždni:
- v PONDELOK od 13.00 do 17.00 hod.
- v STREDU od 9.00 do 12.00 hod.
 
Overenie prítomnosti právnika v kancelárii telefonicky na čísle:
- 02/49 253 411
 
Občania tu budú môcť získať bezplatné právne poradenstvo pri riešení problémov týkajúcich sa: právne poradenstvo sa poskytuje len osobne počas vyššie uvedených úradných hodín.
Kancelária neposkytuje poradenstvo v trestných veciach a nezastupuje klientov v konaniach na súdoch.


Vytvorené: 21.09.2014 22:20, Tettinger Marek