Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

Bezplatná právna poradňa

Máte právny problém? Potrebujete poradiť? Mestská časť Bratislava – Nové Mesto ponúka svojim občanom bezplatné právne poradenstvo.
 
Právna poradňa sídli:
- na prízemí budovy Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto na Junáckej ulici 1 v kancelárii č. 14
 
K dispozícii je občanom dvakrát v týždni:
- v PONDELOK od 13.00 do 17.00 hod.
- v STREDU od 9.00 do 12.00 hod.
 
Obrátiť sa na bezplatnú právnu poradňu môžu občania aj telefonicky na čísle:
- 02/49 253 411
 
Občania tu budú môcť získať bezplatné právne poradenstvo pri riešení problémov týkajúcich sa: Kancelária neposkytuje poradenstvo v trestných veciach a nezastupuje klientov v konaniach na súdoch.


Vytvorené: 21.09.2014 22:20, Tettinger Marek