Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Beseda / Gastronómia


Beseda
Americká 1630/2
83102 Bratislava
tel: 02/444 594 73
Americká 1630/2, Bratislava, Slovensko
Beseda
Americká 1630/2