Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Autoservis Hilka - Bosch / Autoservis


Autoservis Hilka - Bosch
Vajnorská 1326/89
83104 Bratislava
tel: 02/444 546 21, 0905 849 052
email: richardmaron@zoznam.sk
www:Autoservis Hilka - Bosch
Vajnorská 1326/89, Bratislava, Slovensko
Autoservis Hilka - Bosch
Vajnorská 1326/89