Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

August

2. august

 • pracovné stretnutie Tržnica
 • pracovná porada vedenie
 • vybavovanie agendy starostu
 • obhliadka v teréne

3. august

 • pracovné stretnutie Urban Residence
 • pracovné stretnutie Bavint
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovná agenda a administratíva

4. august

 • pracovné stretnutie SK 21
 • pracovné stretnutie Istrochem
 • vybavovanie agendy starostu
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách

5. august

 • Dovolenka

6. august

 • Dovolenka

9. august

 • pracovné stretnutie s poslancom
 • pracovná porada vedenie
 • pracovné stretnutie parkovanie
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách

10. august

 • pracovná agenda a administratíva
 • pracovné stretnutie UP
 • pracovné stretnutie VP
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • Zoom Magistrát

11. august

 • ZŠ Kalinčiakova
 • Centrum PPPaP
 • pracovné stretnutie s občanom
 • pracovné stretnutie Adamcová
 • vybavovanie agendy starostu


12. august

 • pracovné stretnutie Tržnica
 • pracovné stretnutie s občanom
 • pracovné stretnutie Gymn. hala
 • pracovné stretnutie Fenix
 • pracovné stretnutie vicestarosta
 • vybavovanie agendy starostu
 • Zoom magistrát

13. august

 • pracovné stretnutie s poslancom
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • vybavovanie agendy starostu

16. august

 • pracovné stretnutie Istropolis
 • pracovná porada vedenie
 • Zoom Magistrát
 • vybavovanie agendy starostu
 • pracovné stretnutie s občanom

17. august

 • pracovné stretnutie parkovanie
 • pracovné stretnutie s poslancom
 • otvorenie Športovej Haly a Siene Slávy
 • obhliadka v teréne
 • garážový dom

18. august

 • pracovné stretnutie Istropolis
 • pracovné stretnutie v teréne
 • vybavovanie agendy starostu
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách

19. august

vybavovanie agendy starostu
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie stavebný úrad

20. august

 • pracovné stretnutie Pokroky
 • pracovné stretnutie vicestarosta
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách

23. august

 • dovolenka

24. august

 • dovolenka

25. august

 • dovolenka

26. august

 • dovolenka

27. august

 • pracovné stretnutie s občanom
 • redakčná rada
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • obhliadka v teréne
 • pracovné stretnutie investičné oddelenie
 • pracovné stretnutie ekonomické oddelenie
 • pracovné stretnutie stavebný urad
 • vybavovanie agendy starostu

30. august

 • pracovné stretnutie CPPPaP
 • pracovná porada vedenie
 • pracovná porada Kolektívna zmluva
 • tlačovka Istropolis
 • pracovné stretnutie s občanom

31. august

 • seniori Čunovo
 • pracovné stretnutie s poslancom
 • vybavovanie agendy starostu
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách


Vytvorené: 18.08.2021 13:00, webman
Hore
Hore
Hore