Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

AKTUÁLNE! Od 8. do 13. apríla budú platiť veľkonočné obmedzenia slobody pohybu

AKTUÁLNE! Od 8. do 13. apríla budú platiť veľkonočné obmedzenia slobody pohybu
06.04.2020 - AKTUÁLNE! Vlády SR dnes (6. apríla) schválila v súvislosti s veľkonočnými sviatkami mimoriadne opatreniana, ktoré na území Slovenskej republiky  obmedzenia pohyb od stredy 8. apríla od 00:00 h do pondelka 13. apríla 23:59 h.
Zakazuje sa:

Zhromažďovať sa s inými osobami okrem osôb, ktoré žijú v spoločnej domácnosti.
Akýkoľvek pohyb na verejných priestranstvách okrem výnimiek, ktoré sa vzťahujú na osoby, ktoré pôjdu: 
 • do a zo zamestnania vrátane podnikatelia, ktorí budú cestovať za výkonom svojej činnosti,
 • na nákup v nevyhnutnom rozsahu na nákup potravín, liekov, drogérie alebo krmiva pre zvieratá v rámci jedného okresu, resp. v rámci územia Bratislavy a Košíc,
 • zabezpečiť starostlivosť o deti alebo zvieratá v rámci jedného okresu, resp. v rámci územia Bratislavy a Košíc,
 • natankovať pohonné hmoty v rámci jedného okresu, resp. v rámci územia Bratislavy a Košíc,
 • do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladnej starostlivosti, pričom si bude môcť zobrať sprievod vo forme jednej ďalšej osoby,
 • do prírody za účelom pohybu v rámci jedného okresu, resp. v rámci územia Bratislavy a Košíc,
 • na pohreb blízkej osoby,
 • za účelom starostlivosti o príbuzného, ktorý je na starostlivosť odkázaný v rámci jedného okresu, resp. v rámci územia Bratislavy a Košíc.


AKTUÁLNE! Od pondelka 6. apríla (od 7.00 h) platia nové opatrenia vlády v boji proti koronavírusu:
 • Každý, kto vstúpi na územie SR po tomto čase, musí ísť do izolácie do určených zariadení na dobu, ktorá je nevyhnutná na vykonanie laboratórnej diagnostiky ochorenia COVID-19. Ak bude výsledok testu negatívny, nariaďuje sa tejto osobe domáca izolácia na 14 dní. Tú musia dodržiavať aj osoby, žijúce v spoločnej domácnosti.
 • Nariadenie izolácie v štátom určených zariadeniach sa však nevzťahuje na tieto osoby: tehotné ženy, osoby s obmedzenou schopnosťou orientácie a pohybu, osoby s onkologickým, psychiatrickým ochorením, ťažkou poruchou imunity, osoby s osobitnými výživovými potrebami, osoby s chronickými ochoreniami dýchacích ciest, srdca a ciev, osoby s metabolickými poruchami, osoby s epilepsiou, osoby s mentálnou poruchou, osoby so závažnými ochoreniami vyžadujúcimi pokračujúcu injekčnú liečbu v pravidelných intervaloch, ťažko zdravotne postihnuté osoby alebo osoby s inými závažnými zdravotnými stavmi či osoby, ktoré na území Slovenska požívajú diplomatické výsady a imunitu. Týmto osobám sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí na dobu 14 dní. Zároveň maloletým osobám, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky bez sprievodu, sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí na dobu 14 dní, ktorú musia dodržiavať aj osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti.
 • Osoby, ktoré po pondelkovom ráne vstúpia na územie Slovenska, musia túto skutočnosť oznámiť telefonicky alebo elektronicky svojmu všeobecnému lekárovi alebo pediatrovi. Tí musia následne vystaviť potvrdenie o práceneschopnosti (PN) z dôvodu karantény pre ochorenie COVID-19.
 • Opatrenia neplatia napríklad pre vodičov nákladnej dopravy, ktorí vstupujú na územie SR pri preprave alebo za účelom nakladania a vykladania tovaru, posádky v lodnej nákladnej doprave, ktoré vstupujú na územie SR pri preprave alebo za účelom nakladania a vykladania tovaru, členov posádky lietadla alebo iných členov leteckého personálu, ktorých výkon činnosti je nevyhnutný na vykonanie letu lietadla na leteckú prepravu nákladu na územie SR, ktorí zotrvajú na palube tohto lietadla, okrem vykonania predletovej prípravy, naloženia alebo vyloženia leteckého nákladu a ďalším. Títo ľudia sú však povinní v prípade akýchkoľvek príznakov respiračného ochorenia nového koronavírusu bezodkladne túto skutočnosť oznámiť telefonicky svojmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti. Pokiaľ uvedené osoby nemajú na území Slovenskej republiky poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, oznámia túto informáciu bezodkladne na číslo tiesňového volania 112.
 • Vodičom a posádkam zdravotnej služby, ktorí vykonávajú transport pacienta, sa nariaďuje, aby transport pacienta vykonávali len vozidlami, v ktorých je oddelený priestor pre pacienta, aby pri transporte používali osobné ochranné pracovné pomôcky, čiže respirátory typu FFP2 alebo FFP3, ochranné okuliare, rukavice a používali dezinfekčné prostriedky na pravidelné čistenie rúk.
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR nájdete tu: http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_statna_karantena_04042020.pdf


AKTUÁLNE! Ústredný krízový štáb informoval dnes (v sobotu 28. marca) o nových mimoriadnych opatreniach v boji proti šíreniu koronavírusu:

- Zvyšuje sa hygienický štandard v obchodoch, ktoré môžu byť otvorené:
 • Predajne musia zabezpečiť zákazníkom dezinfekciu rúk, alebo ochranné rukavice (ideálne oboje).
 • Prevádzka tiež musí zabezpečiť dostatočný rozostup medzi ľuďmi v radoch, aspoň dva metre.
 • Prevádzka musí byť zabezpečený obmedzený počet ľudí v predajni – jeden človek na 25 metrov štvorcových predajnej plochy.
- Okrem predajní, ktoré mohli byť otvorené aj doteraz, budú môcť byť od pondelka 30. marca pri dodržaní nových zvýšených hygienických podmienok otvorené aj tieto prevádzky:
 • očné optiky
 • lízingové služby
 • služby STK a emisnej kontroly
 • servis výpočtovej a telekomunikačnej techniky
 • služby advokátov a notárov
 • kľúčové služby
 • zberné dvory
 • galantérie
 • predajne a servise bicyklov
 • predajne záhradníctva a záhradnej techniky a stavebniny
 • železiarstva
 • farby-laky
- Nové opatrenia sa týkajú malých prevádzok – teda nie tých, ktoré sú umiestnené vo veľkých nákupných centrách.
- Od budúceho týždňa chce štát podchytiť každého občana, ktorý sa vracia na Slovensko – aj toho, ktorý prichádza po vlastnej osi.

AKTUÁLNE! Vláda a Ústredný krízový štáb informovali dnes 24. marca o ďalších mimoriadnych opatreniach v boji s koronavírusom:
 • V nedeľu budú zavreté všetky predajne potravín, lekárne, obchody so zeleninou, ovocím či mäsom, predajne novín, časopisov. Počas tohto voľna sa vykoná dezinfikácia predajní a zamestnanci si oddýchnu.
 • Ruší sa vlaková doprava zadarmo pre študentov, pokým budú zavreté školy, aby sa obmedzila migrácia mladých.
 • Zavádzajú sa otváracie hodiny pre seniorov nad 65 rokov v hodinách od 9.00 do 12.00 hod. vo všetkých predajniach, ktoré môžu byť otvorené.
 • Štát vyzýva seniorov, aby využívali bezplatnú verejnú dopravu len vo výnimočných prípadoch na nutné presuny (k lekárovi, na nákup), a necestovali na rôzne výlety.
 • Vyzýva seniorov, aby von vychádzali len vo výnimočných prípadoch (napr. nákupy, lekáreň, lekár, venčenie psa). Ak je to však možné, požiadať o zabezpečenie týchto činnosti iných.
 • Ochranné rúška sú povinné všade, s výnimkou vlastných domovov. Povinný bude aj rozostup dva metre medzi ľuďmi tiež všade – vonku, v práci, aj v obchode.
 • Od 30. marca sa bude pri vstupe do nemocníc, obchodov, fabrík merať teplota z čela.
 • Núdzový stav sa rozširuje na sociálne zariadenia, kde poskytujú zdravotnú starostlivosť. Uzatvárajú sa denné stacionáre.
 • Ministerstvo zdravotníctva vyberie nemocnice na západe, strede a východe Slovenska, ktoré budú určené len na liečbu pacientov s COVID-19. V iných nemocniciach budú pre tento účel vyčlenené pavilóny a budovy.

AKTUÁLNE! Ústredný krízový štáb dnes, v pondelok 16. marca prijal ďalšie opatrenia proti koronavírusu:
 • Práčovne a čistiarne odevov (ich služby využívajú aj nemocnice) budú mocť byť otvorené.
 • Taxi služby budú môcť prevážať len tovar (donášková služba), nie ľudí.
 • Otvorené budú aj autoservisy, pneuservisy, odťahové služby.
 • Prevádzkovateľom hromadnej dopravy, úradov a verejných budov sa naďalej odporúča, aby do nich vpúšťali len ľudí, ktorí majú rúška či inú ochranu nosa a úst.
 • K obmedzeniu pohybu obyvateľov zatiaľ štát nepristúpil, stále zostáva v rovine odporúčaní – ak sa však nebude dodržiavať, štát avizuje, že môže pohyb ľudí zakázať, výnimkou bude len dochádzanie do práce či na nákup potravín, liekov.
 • Z Turecka štát nakúpil niekoľko stotisíc respirátorov a ochranné pomôcky pre potreby nemocníc, záchraniek a ambulancií.
 • Pri vyplácaní marcových sociálnych dávok (od 18.3.) bude asistovať okrem policajtov aj vojaci, ktorí budú dohliadať na dodržiavanie bezpečnostných opatrení a nariadení.
 • Premiér vyzval lekárne, aby ľuďom predávali iba obmedzený počet potrebných liekov, aby nedochádzalo k masívnemu vykupovaniu zásob.
 • Uzavierajú sa aj hranice s Poľskom.

AKTUÁLNE! Vláda dnes, v nedeľu 15. marca, prijala ďalšie sprísnené opatrenia na zabránenie šírenia koronavírusu na Slovensku:
 • Od pondelka 16. marca od 6.00 hod. budú na 14 dní zatvorené všetky maloobchodné prevádzky a prevádzky služieb s výnimkou predajní potravín, drogérií, lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok, či čerpacích staníc.
 • Od pondelka 16. marca sa zakazuje prítomnosť ľudí v reštauráciách a stravovacích zariadeniach – tie budú môcť zabezpečovať výdaj stravy, napr. donáškou alebo inou formou výdaja, ľudia však nebudú môcť vstupovať dnu.
 • Prerušia sa plánované operácie, ktoré nesúvisia s ohrozením života – a to aj v súkromných zdravotníckych zariadeniach.
 • Vláda preventívne vyhlásila núdzový stav, ktorý zabezpečí možnosť presunu zdravotníckeho personálu a techniky z nemocnice do nemocnice pre potreby starostlivosti o pacientov s vírusom.
 • Slováci, ktorí sa chcú skupinovo vrátiť zo zahraničia na Slovensko, a štát po nich pošle autobusy alebo vládny špeciál, budú umiestnení do povinnej karantény v štátnych ubytovacích zriadeniach v Gabčíkove, na Donovaloch či v Liptovskom Jáne.
 • Štát spracuje plán a spôsob výplaty marcových sociálnych dávok, aby sa zabránilo šíreniu vírusu.

Ústredný krízový štáb (12. marca) schválil prísne dočasné preventívne opatrenia proti šíreniu koronavírusu:
 • Od pondelka 16. marca zatvorenie škôl a škôlok, voľnočasových priestranstiev (minimálne na 14 dní).
 • Od piatka 13. marca od 7.00 hod. zavedenie hraničných kontrol (s okolitými krajinami, zatiaľ s výnimkou Poľska), zachovajú sa len veľké hraničné priechody.
 • Zatvorenie všetkých troch medzinárodných letísk v Bratislave, Košiciach a Poprade pre osobnú dopravu.
 • Zastavenie medzinárodnej prepravy (okrem zásobovania).
 • Povinná 14-dňová domáca karanténa pre ľudí s trvalým alebo prechodným pobytom, ktorí sa vracajú zo zahraničia.
 • Obmedzená prevádzka obchodných centier - cez víkend bude možné nakúpiť len potraviny, lieky a drogériu.
 • Zatvorené budú zábavné podniky, bary, lyžiarske strediská, wellness centrá, detské kútiky.
 • Zatvorenie sociálnych a kultúrnych zariadení.
 • Obmedzená prevádzka úradov a klientských centier na 3 hodiny denne.
Budeme aktualizovať.


Vytvorené: 06.04.2020 21:49, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore