Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

AKTUÁLNE! Nové Mesto od utorka zatvára na päť dní všetky svoje škôlky, školy a detské jasle

AKTUÁLNE! Nové Mesto od utorka zatvára na päť dní všetky svoje škôlky, školy a detské jasle
09.03.2020 - V súvislosti s vytvorením podmienok na spomalenie šírenia koronavírusu pristupuje Mestská časť Bratislava-Nové Mesto v zhode so župou, hlavným mestom a ostatnými mestskými časťami k dôležitým opatreniam: Ďakujeme za pochopenie!

ZŠ, MŠ a detské jasle v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Nové Mesto:
https://www.banm.sk/zakladne-skoly/
https://www.banm.sk/materske-skoly/
https://www.banm.sk/zariadenie-starostlivosti-o-deti-do-3-rokov-veku-dietata/

Informácie priebežne aktualizujeme.


Vytvorené: 12.03.2020 18:51, Borčin Ján