Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

AKTUÁLNE! Nové Mesto od utorka zatvára na päť dní všetky svoje škôlky, školy a detské jasle

AKTUÁLNE! Nové Mesto od utorka zatvára na päť dní všetky svoje škôlky, školy a detské jasle
09.03.2020 - V súvislosti s vytvorením podmienok na spomalenie šírenia koronavírusu pristupuje Mestská časť Bratislava-Nové Mesto v zhode so župou, hlavným mestom a ostatnými mestskými časťami k dôležitým opatreniam:
  • Na 5 pracovných dní (od utorka 10. marca do pondelka 16. marca) zatvára mestská časť BratislavaNové Mesto všetky materské, základné školy a detské jasle, ktoré má svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.
  • Počas tejto doby sa budú školy a škôlky kompletne denzifikovať.
  • Ostatným prevádzkovateľom takýchto zariadení odporúčame rovnaký postup.
  • Zatvorené budú aj centrá voľného času, základné umelecké školy a knižnice.
  • Na úrovni našich škôl sa prerušujú aj krúžky a záujmová činnosť.
  • Dočasne zatvorená škola či škôlka neznamená prerušenie vzdelávania. Žiaci budú dostávať domáce úlohy a inštrukcie od svojich učiteľov prostredníctvom zabehnutej aplikácie EduPage, alebo inou formou, o ktorej vás budú vedenia škôl budú informovať.
  • Apelujeme na rodičov, aby dozreli na stretávanie sa detí v čase zavretia škôl – nie je vhodné, aby v tomto čase sa stretávali v obchodných centrách a na miestach, kde sa sústreďuje veľa ľudí.
  • Rodičia, zvážte, prosím, či v čase prerušenia vyučovania dáte deti strážiť starým rodičom – práve oni sú najohrozenejšou skupinou v prípade šírenia vírusu.
  • Apelujeme na zamestnávateľov rodičov, ktorí majú školopovinné deti, aby umožnili rodičom starostlivosť o deti v čase zavretia jaslí, škôl a škôlok v domácom prostredí.
Ďakujeme za pochopenie!

ZŠ, MŠ a detské jasle v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Nové Mesto:
https://www.banm.sk/zakladne-skoly/
https://www.banm.sk/materske-skoly/
https://www.banm.sk/zariadenie-starostlivosti-o-deti-do-3-rokov-veku-dietata/

Informácie priebežne aktualizujeme.


Vytvorené: 12.03.2020 18:51, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore