Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

AKTUALIZOVANÉ! Nariadenia a odporúčania vydané v súvislosti s novým koronavírusom

AKTUALIZOVANÉ! Nariadenia a odporúčania vydané v súvislosti s novým koronavírusom
06.04.2020 - Každý, kto vstúpi na územie SR po 6.4.2020 (7.00 h), musí ísť do izolácie do určených zariadení na dobu, ktorá je nevyhnutná na vykonanie laboratórnej diagnostiky ochorenia COVID-19: http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_statna_karantena_04042020.pdf

Všetkým osobám sa zakazuje s účinnost'ou od 25. marca 2020 od 00:00 hod. do odvolania vychádzat' a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest (napríklad respirátor, rúško, šál, šatka, atď.): http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_UVZSR_povinnost_nosit_ruska_24032020.pdf

S účinnosťou od 25. marca 2020 do odvolania sa nariaďuje pre každú nedeľu v mesiaci uzatvoriť: predajne potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajne potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajne potravín na osobitné lekárske účely, lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok, predajne drogérie, predajne novín a tlačovín, predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií: http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_UVZSR_zakaz_prevadzok_v_nedelu_sanitarny_den_24032020.pdf

Opatrenie o dočasnom pozastavení poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb s ambulantnou formou: http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_UVZSR_poskytovanie_socialnych_sluzieb24032020.pdf

Úrad verejného zdravotníctva SR nariadil opatrenia súvisiace s povinnou 14-dňovou domácou karanténou pre občanov, ktorí sa vrátili od 13. marca zo zahraničia:
http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_UVZ_SR_karantenne_ucinne_od_19.03.2020.pdf

Usmernenie Ministerstva školstva SR k prerušeniu vyučovania v školách a školských zariadeniach: https://www.minedu.sk/usmernenie-ministerky-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr-vo-veci-prerusenia-vyucovania-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach/

Zákaz svätých omší a usmernenie ostatných cirkevných obradov: http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4079:zdovodnenie-zakazu-svaetych-omi-anusmernenie-ostatnych-cirkevnych-obradov&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153

Úrad verejného zdravotníctva SR vydal rozhodnutie o zakaze organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy: http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Rozhodnutie_zakaz_hromadneho_podujatia_verejna_vyhlaska09_03.pdf.

Občana, ktorý sa vrátil na Slovensko z Talianska, Číny, Iránu a Južnej Kórey, čaká od 10.03.2020 až do odvolania domáca povinná karanténa po dobu 14 dní, vrátane osôb, ktoré s ním žijú v domácnosti: http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4074:covid-19-zakaz-hromadnych-podujati-portovej-kulturnej-spoloenskej-i-inej-povahy-anpovinna-domaca-izolacia-npri-prichode-zniny-talianska-iranu-anjunej-korey&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-l9 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2: http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Usmernenie_hlavneho_hygienika_SR_COVID-19_tretia_aktualizacia.pdf

Mobilné kontakty na odbory/oddelenia epidemiológie RÚVZ v SR: http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4076:usmernenie-hlavneho-hygienika-slovenskej-republiky-pre-verejnos-onkarantene&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153

Žiadosť Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava - výzva poskytovateľom sociálnych služieb v Bratislavskom kraji: RÚVZ - výzva

V súvislosti s aktuálnou situáciou okolo ochorenia COVID-19 (nový koronavírus) vo svete vydal Úrad verejného zdravotníctva SR niekoľko odporúčaní:
Čo robiť, ak cestujete z oblasti nákazy novým koronavírusom a objaví sa u vás teplota, kašeľ alebo dýchavičnosť: http://www.uvzsr.sk/docs/letaky/Koronavirus_biely_A5.pdf
Ako znížiť riziko infekcie koronavírusom: http://www.uvzsr.sk/docs/letaky/Koronavirus_modry_A5.pdf
Odporúčania pre zdravotníckych pracovníkov: http://www.uvzsr.sk/docs/letaky/UVZ_NCoV_zdrav-odporuc.pdf
Cestovné odporúčanie: http://www.uvzsr.sk/docs/letaky/UVZ_NCoV_cestov-odporuc.pdf

Ministerstvo školstva SR vydalo usmernenie pre školy a školské zariadenia: Usmernenie_koronavirus

Viac informácií nájdete na stránke: http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250&Itemid=153&fbclid=IwAR1iaBGOrXPlWbEX0n9W-xZhkRJhWBd5xGIiv5_dsAxvvPz-1La64uTLwgk


 


Vytvorené: 06.04.2020 09:15, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore