Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Ako správne odstrániť použité rúško

Ako správne odstrániť použité rúško
23.03.2020 - Tak, ako je dôležité nosiť v čase šírenia koronavírusu ochranné rúško, rovnako dôležité je aj správne odstránenie použitého rúška či respirátora do odpadu. Ministerstvo životného prostredia SR dáva do pozornosti tento správny postup: Viac informácií: https://www.minzp.sk/spravy/obmedzenia-cinnosti-suvislosti-so-sirenim-koronavirusu-netykaju-nakladania-odpadom.html


Vytvorené: 23.03.2020 12:22, Borčin Ján