Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Ako a kedy plánujeme otvoriť v Novom Meste školy a škôlky

Ako a kedy plánujeme otvoriť v Novom Meste školy a škôlky
07.01.2021 - Ministerstvo školstva zverejnilo 4. januára 2021 informácie k prevádzke škôl v súvislosti s tzv. lockdownom, ktorý má zamedziť šíreniu nákazy Covid-19. Dovoľujeme si vás informovať, že základné a materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Nové Mesto zostanú do 22. januára 2021 zatvorené pre prezenčné vyučovanie.
Žiaci prvého a druhého stupňa základných škôl sa budú od 11. januára 2021 vzdelávať dištančne. Ak to epidemiologická situácia dovolí, novomestské školy otvoríme dňa 25. januára 2021. Plánujeme predtým zabezpečiť otestovanie žiakov, jedného zákonného zástupcu a zamestnancov našich škôl. O presných termínoch aj odberných miestach vás budeme včas informovať.
Uvedomujeme si, že niektorí z vás – rodičov ste pracovníkmi v prvej línií, v zdravotníckych zariadeniach, v kritickej infraštruktúre. Preto sme sa s vedením našich škôl dohodli, že od 18. januára 2021 zabezpečíme prevádzku minimálne jednej materskej školy a školského klubu detí v niektorej z novomestských škôl. V tejto súvislosti vás riaditelia škôl mailom oslovili listom, v ktorom nájdete ďalšie inštrukcie. Kontaktujte ich e-mailom spätne do pondelka 11. januára 2021.
Situácia sa neustále vyvíja, o prípadných zmenách vás budeme informovať, a preto, prosím, sledujte web mestskej časti http://www.banm.sk, stránku vašej školy či médiá.


Vytvorené: 07.01.2021 11:26, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore