Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Aj tento rok môžete 2% z dane podporiť novomestské školy a škôlky

Aj tento rok môžete 2% z dane podporiť novomestské školy a škôlky
05.03.2019 -

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto postupne rekonštruuje všetky svoje školy a škôlky. Opravujeme a zatepľujeme strechy, telocvične, budovy, vymieňame okná, dvere, modernizujeme školské ihriská. Sú to veľké investície, ktorých cieľom je vytvoriť pre naše deti kvalitné a bezpečné prostredie pre ich rast a vzdelávanie.

Školám a škôlkam sa však zíde každé euro, ktoré môžu využiť na ďalšiu modernizáciu, nákup pomôcok, vzdelávacích či športových potrieb. Aj preto sa aj tento rok opäť uchádzajú o vaše dve percentá z dane. Pri tejto príležitosti vám dávame do pozornosti prehľad občianskych združení, prostredníctvom ktorých - v prípade vášho záujmu - môžete podporiť svojimi dvomi percentami niektorú z našich škôl. (Príslušne tlačivo nájdete napr. tu: rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/ ).

V mene našich škôl a škôlok vám ĎAKUJEME ZA PODPORU A POMOC!
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZŠ Cádrova 23

Obchodné meno: Klub rodičov školy Cádrova
Adresa sídla: Cádrova 23, 831 01 Bratislava
IČO/SID: 30796741
Právna forma: občianske združenie
Účel využitia 2 %:  ZŠ – školské pomôcky nad rámec bežného štandardu a podpora školských aktivít
Tlačivo na stiahnutie: zscaba.edupage.org/percenta2/


MŠ Cádrova 15

Obchodné meno: CÁDROVÁČIK
Adresa sídla:  Cádrová 23, 831 01 Bratislava
IČO: 50089676
Právna forma:  občianske združenie
Účel využitia 2 % : zakúpenie učebných pomôcok a hračiek pre deti, skrášlenie dvora
Tlačivo na stiahnutie: zscaba.edupage.org
                               

MŠ Na Revíne 14

Obchodné meno:  REVÍNČEK
Adresa sídla: Na Revíne 14, 831 01 Bratislava
IČO: 50089668
Právna forma: občianske združenie
Účel využitia 2 %: učebné pomôcky, vybudovanie hracej plochy v exteriéri materskej školy
Tlačivo na stiahnutie: zscaba.edupage.org
 

ZŠ Česká 10
MŠ Osadná 5
MŠ Rešetkova 6

Obchodné meno: SLOVENSKÁ  RADA RODIČOVSKÝCH  ZDRUŽENÍ, Rodičovské združenie pri Základnej škole
Adresa sídla: Česká 10, 831 03 Bratislava
IČO/SID: 17319617/911
Právna forma: občianske združenie
Účel využitia 2 %:  MŠ Osadná – zakúpenie učebných pomôcok a hračiek pre deti.
MŠ Rešetkova – zakúpenie učebných didaktických pomôcok pre deti.

ZŠ Česká – na podporu výchovno-vzdelávacieho procesu: notebooky, zakúpenie knižných poukážok na ceny pre žiakov.
Tlačivo na stiahnutie: www.zsceska.sk
(Prostriedky idú pre ZŠ aj obe MŠ na jeden účet.)
 

ZŠ Jeséniova 54
MŠ Jeséniova 61

Obchodné meno: ŠKOLA KOLIBA
Adresa sídla: Jeséniova 54, 831 01 Bratislava
IČO/SID: 42357209
Právna forma občianske združenie 
Účel využitia 2 %: Interiérové a exteriérové vybavenie areálov ZŠ a MŠ, výpočtová technika, učebné pomôcky.
Tlačivo na stiahnutie: www.zsjeseniovaba.edu.sk
(Prostriedky idú pre ZŠ a MŠ na jeden účet.)
 

ZŠ Kalinčiakova 12
MŠ Kalinčiakova 12

Názov: Občianske združenie MŠ Kalinčiakova 12
Sídlo: Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava
IČO/SID: 50 412 035
Právna forma: Občianske združenie
Účel využitia 2 %: príspevky na školské výlety a exkurzie, knižné odmeny atď.
Tlačivo na stiahnutie: skolakalina.edupage.org/percenta2/
(Prostriedky idú pre ZŠ aj MŠ na jeden účet.)
 

ZŠ Odborárska 2

Obchodné meno: Združenie Gaštan
Adresa sídla: Odborárska 2, 831 02 Bratislava
IČO/SID: 30793181
Právna forma: občianske združenie

Účel využitia 2 %: Na podporu vzdelávacích aktivít, súťaží, výletov a exkurzií.  Na nákup učebných pomôcok, výpočtovej techniky, výtvarného materiálu, školského nábytku.
 

MŠ Odborárska 2

Obchodné meno: Občianske združenie Bambuľkovo pri Materskej škole
Adresa sídla: Odborárska 2, 831 02 Bratislava
IČO/SID: 42173299
Právna forma: občianske združenie
Účel využitia 2 %: Nákup učebných a didaktických pomôcok, nábytku.
 

ZŠ Riazanská 75
MŠ Teplická 5

Obchodné meno: Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Riazanská 75
Adresa sídla: ZŠ s MŠ, Riazanská 75, 831 03 Bratislava
IČO/SID: 30851815
Právna forma: občianske združenie
Účel využitia 2 %: nákup šatníkových skríň, tabúľ, učebníc cudzích jazykov, alternatívnych učebných pomôcok, financovanie vzdelávacích aktivít.
Tlačivo na stiahnutie: zsriazanska.edupage.org/text37/?
(Prostriedky idú pre ZŠ a MŠ na jeden účet.)
 

MŠ Letná 7

Obchodné meno: Rodičovské združenie pri MŠ Letná 7
Adresa sídla: MŠ, Letná 7, 831 03 Bratislava
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID): 17319617/447 (447 je SID)
Právna forma: občianske združenie
Účel využitia 2%: interaktívna tabuľa s príslušenstvom, hracie prvky v areáli
Tlačivo na stiahnutie: zsriazanska.edupage.org/text25/?
 

ZŠ Sibírska 39

Obchodné meno: Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ
Adresa sídla: Sibírska 39, 831 02 Bratislava
IČO/SID: 17319617/303
Právna forma: občianske združenie
Účel využitia 2 %: Na podporu výchovy, vzdelávania a športu: nákup učebných pomôcok, revitalizáciu internetového pripojenia, cvičebnice a pracovné zošity, tonery, mapy, environmentálny program, vzdelávacie exkurzie.
 

MŠ Šuňavcova 13

Obchodné meno: OZ Amálka pri MŠ, Šuňavcova
Adresa sídla: Šunavcova 13, 831 02 Bratislava
IČO/SID: 31809499
Právna forma: občianske združenie
Účel využitia 2 %: Na podporu výchovy, vzdelávania a športu, exkurzie so zážitkovým učením, doplnenie učebných pomôcok, kúpu nového nábytku.
 

MŠ Legerského 18

Obchodné meno: Občianske združenie Zelená deťom
Adresa sídla: Legerského 18, 831 02 Bratislava
IČO/SID: 31815847
Právna forma: občianske združenie
Účel využitia 2 %: Finančné prostriedky chceme využiť na renováciu tried, kúpu nového nábytku pre deti,  skrášľovanie prostredia a zakúpenia pomôcok pre deti.


MŠ Pionierska 12/A

Obchodné meno: Slniečkovo Pionierska
Adresa sídla: Pionierska 12/A, 831 02 Bratislava
IČO/SID: 42353513
Právna forma: občianske združenie
Účel využitia 2 %: Na doplnenie učebných pomôcok, exkurzie so zážitkovým učením, skvalitnenie a skrášľovanie prostredia MŠ, modernizácia materiálno-technického zabezpečenia MŠ.
 

ZŠ Za kasárňou 2

Obchodné meno: Združenie rodičov pri ZŠ Za kasárňou
Adresa sídla: Za kasárňou 2, 831 03 Bratislava
IČO/SID: 42257034

Právna forma: občianske združenie
Účel využitia 2 %: nákup učebných pomôcok, tabúľ, modernizácia učební
 

MŠ Šancova 65

Obchodné meno: Rada rodičov a priateľov materskej školy Šancová
Adresa sídla: Šancová 65, 831 04 Bratislava
IČO/SID: 30869862

Právna forma: občianske združenie
Účel využitia 2 %: nákup učebných a didaktických pomôcok, nábytku.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DÔLEŽITÉ TERMÍNY

Do 31. marca 2019

  • Posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie samy. V rámci daňového priznania môžu poukázať v prospech vybraného prijímateľa 2% zo zaplatenej dane (v prípade dobrovoľníkov 3%) .
  • Termín do 31. marca platí aj pre právnické osoby.

Do 30. apríla 2019

  • Posledný termín pre zamestnancov, ktorí požiadali zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň, na podanie vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (k tlačivu sa prikladá potvrdenie o zaplatení dane od zamestnávateľa) resp. 3% v prípade dobrovoľníkov.

 

 

 

 

 

 Vytvorené: 05.03.2019 12:49, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore