Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

5.- 31.08.2007

Slávnostné MZ - bez uznesenia


Vytvorené: 29.03.2010 12:38,